RSshows US Видео

Онлајн видео

RTS Slagalica - Zvanični kanal
RTS Slagalica - Zvanični kanal

Kviz TV Slagalica već dvadeset šest godina svake večeri kraj malih ekrana okuplja porodicu i mnoge ljubitelje igre, veštine i znanja. Reč je o zabavnoj i poučnoj emisiji u kojoj se dinamično, u vremenu od dvadesetak minuta, smenjuju igre slova, brojki, opšteg znanja, brzine, dosetljivosti, logike.

Pravila igre:
Kviz čini sedam igara: Slagalica, Moj broj, Korak po korak, Skočko, Spojnice, Ko zna zna i Asocijacije, sa mogućnošću da se pojedine igre promene u toku godišnjeg ciklusa. U toku igrajućeg ciklusa igre se ne mogu promeniti.

Voditeljke: Kristina Radenković, Marija Veljković Milovanović, Milica Gacin

Copyright: Javna medijska ustanova Radio-Televizije Srbije

Видео